Skip to main content

netstat


  • Show open TCP ports:
netstat -anpb TCP